מפת פעילות

אמהות למתבגרות

סדנה בהנחיית מיכל גרינשטיין מה עובר על בתי המתבגרת? איך עונים על שאלות מביכות? מה מתאים להגיד ובאיזה גיל? אמא למתבגרתהנך מוזמנת לסדנה בת 2 מפגשים בה תרכשי כלים לשיח פתוח בנושא מיניות: שלבי ההתפתחות המינית, ההבדלים בין בנים לבנות, יחס חיובי לגוף, ועודאורך כל מפגש: כשלוש וחצי שעות מיכל

להמשך קריאה

אמהות למתבגרות

סדנה בהנחיית מיכל גרינשטיין מה עובר על בתי המתבגרת? איך עונים על שאלות מביכות? מה מתאים להגיד ובאיזה גיל? אמא למתבגרתהנך מוזמנת לסדנה בת 2 מפגשים בה תרכשי כלים לשיח פתוח בנושא מיניות: שלבי ההתפתחות המינית, ההבדלים בין בנים לבנות, יחס חיובי לגוף, ועודאורך כל מפגש: כשלוש וחצי שעות מיכל

להמשך קריאה