בקהילה

אנו בונים מתוך הקהילה מנהיגות חברתית התנדבותית שפועלת לחיזוק הקהילה ובמתן מענה לצרכי הקהילה (כגון עזר ליולדת, ביקור בבתי קשישים), רכזי בשביל הלב מעודדים אקטיביות ושיח יוצר בתוך הקהילה עצמה. (אנו מאמינים שאתם יודעים הכי טוב מה אתם צריכים, ואנחנו שם כדי לעזור לכם)